OFERTA BADAŃ


W Laboratorium Mykologicznym MYKOLAB s.c. diagności wykonują badanie mykologiczne bezpośrednie – mikroskopowe, w celu wykrycia elementów struktury grzyba (nici, artrospory, zarodniki) oraz badanie mykologiczne – hodowla, aby zidentyfikować gatunek powodujący infekcję grzybiczą.

Materiał do badań mykologicznych pobierany jest w Laboratorium z :

Poza tym wykonujemy badania z:

Copyright © and Design by Studio Web Design Pako Team. All Rights Reserved
Kontakt:administracja@mykolab.pl