O NAS


Laboratorium Mykologiczne MYKOLAB s.c. jest specjalistycznym, profesjonalnym Laboratorium diagnostycznym we Wrocławiu, wykonującym badania w kierunku grzybicy skóry i jej przydatków oraz roztoczy: Nużeńca ludzkiego, a także Świerzbowca ludzkiego.

Cechą Laboratorium Mykologicznego MYKOLAB s.c. jest zwracanie szczególnej uwagi na jakość wykonywanych badań, zgodnie z zachowaniem wszelkich procedur oraz kontrolę poprawności wydawanych wyników.

Oferujemy Państwu profesjonalną obsługę, konsultacje w dziedzinie diagnostyki mykologicznej, przystępne ceny wykonywanych badań oraz krótkie terminy oczekiwania na wyniki badań mikroskopowych−bezpośrednich, które pacjenci otrzymują następnego dnia po pobraniu materiału.

Badania mykologiczne przeprowadzane są przez wykwalifikowaną kadrę osób, które ukończyły Akademie Medyczną, kierunek Analityka Medyczna, posiadającą tytuły Diagnostów laboratoryjnych.

Wiedzę i umiejętności pracownicy nabyli między innymi w Klinice Dermatologii, Wenerologii oraz Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie poprzez kilkuletnią pracę w bezpośrednim kontakcie z lekarzami nauczyli się przeprowadzać często skomplikowaną diagnostykę trudnych klinicznie przypadków. Oprócz wykonywania czynności laboratoryjnych diagności podnoszą swoje kwalifikacje i poszerzają dotychczas zdobytą wiedzę poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych i kursach szkoleniowych.

Kadra jest przeszkolona aby dokonywać wyboru odpowiedniego materiału klinicznego, oraz zgodnie z zasadami aseptyki pobierać próbki do badań (co jest kluczowym etapem w diagnostyce mykologicznej), a także stosując odpowiednie testy diagnostyczne przeprowadzać identyfikację gatunku grzyba.

Pracownicy Laboratorium Mykologicznego MYKOLAB s.c. odpowiadają na wszelkie nurtujące pytania ze strony pacjenta oraz chętnie udzielają konsultacji w dziedzinie diagnostyki mykologicznej.

Copyright © and Design by Studio Web Design Pako Team. All Rights Reserved
Kontakt:administracja@mykolab.pl